สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Reenvisioned Happiness คำจำกัดความของคำว่า “ชีวิตสุขนิยม”

28 มีนาคม 2566 2,623

Reenvisioned Happiness  คำจำกัดความของคำว่า “ชีวิตสุขนิยม”

Reenvisioned Happiness

Reenvisioned Happiness  คำจำกัดความของคำว่า “ชีวิตสุขนิยม”

10 เทรนด์อนาคตสุขภาพจิตที่คนไทยต้องเผชิญในอีก 10 ปีข้างหน้า

จับตามองความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตและเศรษฐกิจในอนาคต...เมื่อ คำจำกัดความของคำว่า “ชีวิตสุขนิยม” มีเกณฑ์วัดที่ไม่เหมือนกัน

 

หลายคนอาจมองว่าอุดมคติของ"ชีวิตที่มีความสุข" นั้นมีค่าตายตัว ไม่เปลี่ยนแปลง และมีเกณฑ์วัดที่เหมือนกัน เราอาจคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องการมีบ้านใหญ่ๆ มีการงานที่มั่นคง มีเสถียรภาพทางการเงิน และสร้างครอบครัวของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม มุมมองเช่นนี้เป็นเพียงมุมมองที่แคบและไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงที่ว่า ความสุขของคนเราอาจได้รับจากหลากหลายวิธี และเราแต่ละคนต้องหาเส้นทางและวิถีทางของตัวเองเพื่อมาเติมเต็มจิตใจของตน บางคนรู้สึกเติมเต็มเมื่อได้ใช้ชีวิตกับคนที่เรารัก เมื่อได้ทำสิ่งที่ตัวเองสนใจ หรือใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ บางคนอาจเติมเต็มด้วยการไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนอื่น บางคนแสวงหาความสุขของชีวิตผ่านการออกเดินทาง จะเห็นได้ว่า เส้นทางที่นำไปสู่ความสุขของแต่ละคนนั้นมีทางเลือกที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละคน ดังนั้นจึงไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับการจะกำหนดว่า อะไรคือหนทางสู่การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 

บ่อยครั้งที่เราอาจมองไม่เห็นว่าจริง ๆ แล้ว เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกเพื่อสร้างความพึงพอใจของตัวเราด้วยซ้ำไป เราแต่ละคนสามารถหาความสุขได้จากภายในตัวเรา เช่น การทำสมาธิ วิปัสสนา และการพัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์ โดยการทำกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้เราขยายมุมมองของตนเองที่มีต่อโลกและสร้างเป้าหมายได้ชัดเจนว่าการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขของตัวฉันคืออะไร และต้องอย่าลืมว่าชีวิตก็อาจเล่นตลกกับเราในบางช่วงได้เหมือนกัน ซึ่งก็จะทำให้สถานการณ์และเป้าหมายชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้เป็นบางช่วง และสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในตอนนี้อาจแตกต่างจากเส้นทางแห่งความสุขของเราเมื่อสิบปีก่อน ดังนั้นการเตรียมตัวและเตรียมใจที่จะไปในทิศทางใดก็ตามที่ชีวิตคุณกำลังพาไปจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

 

ในอนาคตที่โลกเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน เราอาจจะเห็นภาพของผู้คนมีความสุขและเราก็คล้อยตามเส้นทางเดินนั้น สังคมเกิดบรรทัดฐานว่านิยามของความสุขในชีวิตคืออะไร พร้อมทำให้ทุกคนเชื่อไปว่าเส้นทางแบบคนอื่นจะทำให้ตัวเรามีความสุข แม้ว่าเส้นทางนั้นอาจไม่ใช่เส้นทางที่เราถนัดหรือปลายทางนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่เราฝันไว้ก็ตาม สิ่งนี้เราทุกคนควรกลับมามองที่ตัวเองว่า ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับตัวเราเอง เราสามารถใช้เวลาเพื่อคิดว่าความสุขที่แท้จริงในชีวิตของฉันคืออะไรและเราจะเดินทางไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร แม้สังคมในอนาคตอาจจะพยายามยัดเยียดสูตรสำเร็จแห่งความสุขให้กับคุณ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความสุขนั้นไม่มีสมการที่ตายตัว บางครั้งแค่ทำชีวิตให้อยู่ในจุดสมดุลได้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้ว