สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กิจกรรม "Open Innovation Fast Track ภาคใต้"

News 26 มีนาคม 2564 1,492

กิจกรรม "Open Innovation Fast Track ภาคใต้"

กิจกรรม "Open Innovation Fast Track ภาคใต้"
**********************************
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนทุน Open innovation วงเงินสนับสนุนโครงการสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยเปิดโอกาสสำหรับโครงการที่มีความพร้อมในการพัฒนา เพื่อให้สามารถถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
**********************************
สำหรับการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
และวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ BAYACO Coworking Space จ.ภูเก็ต
**********************************
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/A3JZMDnKgcQbEFtU9 (เพื่อเลือกสถานที่เข้าอบรมและพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการ)
ขั้นตอนที่ 2 : ยืนโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/
**หมายเหตุ : ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอนถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้**
**********************************
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 17 มีนาคม 2564 นี้
แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 19 มีนาคม 2564
**********************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
093-576-6347 (คุณสุนันท์)
E-mail: sunun.k@nia.or.th
**********************************
สามารถศึกษาการลงทะเบียนผ่านระบบ mis และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://drive.google.com/.../14e9kkvnhADgaRqAGMUhjWpiKyMB...