สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565"

News 7 ธันวาคม 2564 872

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  

NIA ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ทั้ง SMEs และ Startup อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วม
กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565"

เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup รับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจาก NIA 
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Video Conference)

กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ  ดังนี้
 ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. 
- นวัตกรรมคืออะไร?
- กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
- การเตรียมตัว Pitching Concept Idea
- การเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจกรรมการ
- สัมมนาและถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ

  ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. จะเป็นกิจกรรมการ Pitching Concept Idea 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่:
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 509 666 4764

สามารถศึกษาการลงทะเบียนผ่านระบบ mis และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1-rYFu9-JUGsb5WX7PFg9WkSqyntvkyco?usp=sharing

กลไกการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ open.nia.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สนช. : 09-0496-7438 (สุภาพร)
นครราชสีมา : 09-3545-5096 (ปุณณภพ)
ขอนแก่น : 08-7216-7776 (พจน์)
อุบลราชธานี : 08-4958-9838 (วรางคณา)