homekeyboard_arrow_rightกิจกรรม Open Innovation “Pitching concept idea ภาคใต้"

กิจกรรม Open Innovation “Pitching concept idea ภาคใต้"

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ กับกิจกรรมของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจกับ “Pitching concept idea ภาคใต้" 

NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup รับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

พบกับ กิจกรรม “Pitching concept idea ภาคใต้"
ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)
🗓 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.30 น.

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ Pitching concept idea ต้องดำเนินการยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://zhort.link/oOE

 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2565 เท่านั้น‼️
 แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 26 มกราคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
086-963-0777 (คุณนันทัชพร)
090-884-0355 (คุณจิติมา)
E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com