สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

โครงการ “นวัตกรรมแบบเปิด” (Open Innovation) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

News 30 ธันวาคม 2564 3,708

โครงการ “นวัตกรรมแบบเปิด” (Open Innovation) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA เปิดโอกาสในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ทุนสนับสนุนในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ
สาขาที่เปิดรับ ได้แก่
📍สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
📍สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการของเสีย พลังงานเขียว
📍สาขาเศรษฐกิจบริการและการแบ่งปัน เช่น ธุรกิจนวัตกรรมบริการ การขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/xqg4onwcfzCjd9Rt5 
(เมื่อสมัครเรียบร้อยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 2 : ยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/

สามารถศึกษาการลงทะเบียนผ่านระบบ mis และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://drive.google.com/.../1-rYFu9...

🚩เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2564 นี้
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NIA : 09-0496-7438 (สุภาพร)
นครราชสีมา : 09-3545-5096 (ปุณณภพ)
ขอนแก่น : 08-7216-7776 (พจน์)
อุบลราชธานี : 08-4958-9838 (วรางคณา)