สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และนิติบุคคล สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี 2564

News 8 เมษายน 2564 1,565

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และนิติบุคคล สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี 2564

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง 2 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และนิติบุคคล สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี 2564 โดยมีทุนสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท ต่อผลงานนวัตกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคม หรือนิติบุคคลที่มีผลงานนวัตกรรม และมีพื้นที่ดำเนินงานอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน


ลงทะเบียนรับสมัครได้ที่ https://bit.ly/3rQFH9l
ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย. 64