homekeyboard_arrow_rightNIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “Open Innovation Fast Track ภาคเหนือ”

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “Open Innovation Fast Track ภาคเหนือ”

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “Open Innovation Fast Track ภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้อง 201 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมรูปแบบไฮบริด  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 
.
โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมพร้อมการขอรับทุนนวัตกรรมแบบเปิดของสำนักงานฯ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อนวัตกรรมคืออะไร การพัฒนาโครงการนวัตกรรม กลไกการให้ทุนสนับสนุน การเขียนข้อเสนอโครงการ ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่เคยได้รับทุนสนับสนุน และการเตรียมตัว Pitching Concept Idea ทั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 40 ท่าน โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วม Pitching Concept Idea มากกว่า 20 ราย
.