สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA Creative Contest 2021 ประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต ‘Images of Future: Future of the Next Gen’

News 30 กรกฎาคม 2564 2,459

กิจกรรม NIA Creative Contest 2021 ประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต ‘Images of Future: Future of the Next Gen’


กลับมาอีกครั้ง กับการประกวดวีดิทัศน์นำเสนอมุมมองอนาคตนวัตกรรม NIA Creative Contest 2021!
สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLz
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564
.
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม 
(IFI - Innovation Foresight Institute) สถาบันเฉพาะทางด้านการมองอนาคต (Foresight) ที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการนำการมองอนาคตมาใช้ในการติดตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต รวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาที่พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
.
หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรมคือการส่งเสริมให้เกิดภาพอนาคต (Future Scenes) ที่นำเสนอมุมมองและแนวคิดหลากหลายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตคนไทยไปสู่อนาคต รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของภาพอนาคตต่อการออกแบบและวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนา ทั้งในระดับประเทศและในระดับองค์กร
.
ในปีนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ Urban Creature จะจัดกิจกรรม NIA Creative Contest 2021 ประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต ‘Images of Future: Future of the Next Gen’ ซึ่งจะเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นและมุมมองของคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับอนาคตในรูปแบบวีดิทัศน์ ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและประเทศชาติ
.
“อยากเห็นประเทศไทยในทศวรรษที่ 2030 เป็นอย่างไร?” ส่งไอเดียเข้ามาแล้วมาร่วมกันคิดและมาสร้างภาพอนาคตที่คุณอยากเห็น
.
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
2. ส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 2 คน
.
หัวข้อและเนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
หัวข้อ ‘Images of Future: Future of the Next Gen’ ภายใต้โจทย์ที่ว่า อยากเห็นประเทศไทยในทศวรรษที่ 2030 เป็นอย่างไร? ในรอบสุดท้าย ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งผลงานรูปแบบวีดิทัศน์ โดยมีความยาว 3 - 5 นาที ที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและประเทศชาติ จากทุกมุมมองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา วัฒนธรรมและการเมือง ฯลฯ โดยผลงานต้องสามารถทำให้คนดูฉุกคิดและตระหนักถึง สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตไม่ต่ำกว่า 10 ปีข้างหน้าว่าจะมีลักษณะอย่างไรได้บ้าง
.
ขั้นตอนการรับสมัคร
- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2564        
- เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ (Virtual Meetup) จำนวน 5 ครั้ง
- ประกาศรายชื่อทีมผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 60 ทีม เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Workshop) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564
- ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ (Workshop) ในวันที่ 13 สิงหาคม - 15 สิงหาคม 2564 รวม 6 ครั้ง
- ผู้สมัครเข้าพบที่ปรึกษาประจำกลุ่ม (Mentor) จำนวน 4 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 11 กันยายน 2564
- ผู้สมัครส่งผลงานเพื่อพิจารณาได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึงวันที่ 19 กันยายน 2564 ภายในเวลา 18.00 น.
- กรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานให้เหลือผลงาน จำนวน 10 ทีม ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564
- ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล 6 รางวัล ในวันที่ 24 กันยายน 2564
- กิจกรรมตัดสินผลงานออนไลน์ (NIA Creative Contest 2021: Live Stream Competition) เพื่อคัดเลือกผู้ชนะรอบสุดท้าย 6 รางวัล ในวันที่ 26 กันยายน 2564
- ผู้ชนะเลิศและรอง 3 อันดับแรก เข้าร่วมชิงรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในงานมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร
.
โดยโครงการได้แบ่งเงินรางวัลออกเป็น 6 ประเภทรางวัล รวมมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564
.
สอบถามเพิ่มเติม
FB Page : IFI - Innovation Foresight Institute
โทร. 094-989-6698 (อาทิตยา)
อีเมล [email protected]