สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Misinformation Overload การระบาดของข่าวสารจอมปลอม

2 มีนาคม 2566 2,105

Misinformation Overload การระบาดของข่าวสารจอมปลอม

Misinformation Overload การระบาดของข่าวสารจอมปลอม

10 เทรนด์อนาคตสุขภาพจิตที่คนไทยต้องเผชิญในอีก 10 ปีข้างหน้า

จับตามองความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตและเศรษฐกิจในอนาคต...เมื่อการระบาดของข่าวสารจอมปลอมส่งผลต่อสุขภาพจิต

 

ในยุคนี้ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายล้นหลาม บางครั้งก็ยากที่จะแยกความจริงออกจากความเท็จที่มีปะปนกันอยู่เต็มไปหมด ข้อมูลเท็จจำนวนมากล่องลอยอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทำให้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องแยกความแตกต่างของข้อเท็จจริงให้ได้ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายอย่าง ข้อมูลเท็จนั้นอาจเป็นการหลอกลวงโดยเจตนา หรืออาจเป็นสิ่งที่ส่งต่อกันไปโดยไม่ได้คิดหรือตรวจสอบอย่างรอบคอบ ข้อมูลเท็จอาจแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ทำให้คนจำนวนมากเกิดความสับสนว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องเท็จกันแน่ ปัญหานี้จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกในอนาคต

 

เราสามารถพบเห็นแหล่งที่มาของข้อมูลเท็จจำนวนมหาศาลได้ในปัจจุบัน เราเห็นการเติบโตของเว็บไซต์ที่เป็น"ข่าวปลอม" ซึ่งดูภายนอกเหมือนเป็นสำนักข่าวที่จริงจัง แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น การเพิ่มขึ้นของพาดหัวข่าวที่ทำให้เข้าใจผิดที่เรียกว่า "Clickbait (คลิกเบต)" ซึ่งเป็นการทำให้ผู้อ่านคลิกลิงก์เข้าไปอ่านโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน ซึ่งการแพร่กระจายของข่าวปลอมที่ไม่ถูกตรวจสอบนี้เป็นหนึ่งผลพวงที่ไม่ตั้งใจจากเสรีภาพในด้านข้อมูลข่าวสารบนโลกอินเทอร์เน็ต ผลเสียจากข้อมูลเท็จนั้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลเท็จมีโอกาสทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อโน้มน้าวความคิดเห็นสาธารณะและการถกเถียงทางการเมืองในอดีต นอกจากนี้ ยังอาจทำให้บุคคลกระทำบางอย่างไปด้วยการขาดความยั้งคิดรับผิดชอบหรือเลือกการกระทำที่ส่งผลกระทบไปโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมานั้นมีความผิดพลาด

 

การต่อสู้กับข้อมูลเท็จนั้นสามารถทำได้หลายขั้นตอน ขั้นตอนแรก เราควรตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เราอ่าน ผู้คน ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารับเข้ามา และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่ นอกจากนี้เราจำเป็นต้องตระหนักถึงแรงจูงใจของแหล่งที่มาและอคติที่มีแอบแฝงอยู่ รวมถึงก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลใดๆ เราควรทำการตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง และสุดท้าย ทุกคนควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดเพื่อจะได้ทำในสิ่งที่เหมาะสม

 

ข้อมูลที่ผิดทางออนไลน์นั้นมีอยู่ทั่วไปและเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง ทุกคนสามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จและส่งเสริมการส่งข้อมูลที่เป็นจริง โดยเริ่มจากการตั้งคำถามในสิ่งที่ได้พบเห็นทางออนไลน์และตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งต่อไปยังผู้อื่น