homekeyboard_arrow_rightNIA พาผู้ประกอบการ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้านวัตกรรมในงาน “Makro Innovation day”

NIA พาผู้ประกอบการ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้านวัตกรรมในงาน “Makro Innovation day”


NIA มุ่งมั่นสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม และหาเวทีนำเสนอสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้ร่วมมือกับแม็คโคร พา 4 ผู้ประกอบการ ได้แก่ EightyEight ไข่ขาวต้มพร้อมทาน, Wel-B ผลไม้แปรรูปอบกรอบเพื่อสุขภาพ, Mae Napa ข้าวต้มมัดพร้อมทาน, และSMILE FEET แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า ณ บมจ. สยามแม็คโคร สำนักงานใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้านวัตกรรมแก่ฝ่ายจัดซื้อ และพนักงานทั่วไป

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA #innovation #makro