สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า ด้านธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบสำหรับโรค NCDs

News 29 มีนาคม 2562 3,325

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า ด้านธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบสำหรับโรค NCDs

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า ด้านธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบสำหรับโรค NCDs ในหัวข้อ “นวัตกรรมด้านอาหารออกแบบสำหรับโรค : ทิศทางและข้อพิจารณา” และ “นวัตกรรมอาหารเชิงฟังค์ชั่นและการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ” 

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องคริสตัล 1-2, ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

ประเด็นเสวนา: แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน สังคม และภาควิชาการ โดยได้กำหนดด้านธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบสำหรับโรค NCDs เป็นโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ที่เน้นการพัฒนาอาหารเพื่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ภายในประเทศ เพื่อช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มีนาคม 2562 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2CppEIw


*สนช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมการสัมมนาในโครงการ


#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Innovation #Thematic #NCDs