สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

FTI-STARTUP CONNEXT โอกาสทางธุรกิจ สำหรับสตาร์ทอัพทั่วประเทศ

News 23 สิงหาคม 2564 1,781

FTI-STARTUP CONNEXT โอกาสทางธุรกิจ สำหรับสตาร์ทอัพทั่วประเทศ

FTI-STARTUP CONNEXT
📣โอกาสทางธุรกิจ สำหรับสตาร์ทอัพทั่วประเทศ

✅หากคุณ คือ สตาร์ทอัพ ที่มีของ! (ผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรม)
✅หากคุณ คือ สตาร์ทอัพที่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
✅หากคุณ คือ สตาร์ทอัพที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
👉🏻และ...หากคุณ คือ สตาร์ทอัพที่ “ใช่”

เราขอเชิญชวนคุณมาจับมือไปด้วยกัน พร้อมโอกาสในการขยายธุรกิจ (การจับคู่และต่อยอด ผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) จัดทำโครงการส่งเสริมเชื่อมโยงวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไทย หรือ FTI Startup Connext เพื่อให้สตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรม ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เกษตร อาหาร พลังงาน ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงความร่วมมือสู่การขยายธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบ B2B

🤝เรายินดีเปิดบ้านต้อนรับสตาร์ทอัพทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวไปสู่รูปแบบธุรกิจ B2B และร่วมกันขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา‼️

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ 
ตั้งแต่วันนี้ – 23 สิงหาคม 2564

สมัครได้ที่ https://url.fti.or.th/l/ZzyqCtYgB

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิริภัสร์ (ถุงแป้ง) 
092 263 5600
อีเมล : irdi.matchingcenter@gmail.com
Line@ : IRDI

#NIA #FTI #StartupThailand #FTIStartupConnext #Startup #B2B #GotoMarket