สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เปิดเวที Demo Day โชว์ผลงาน Deep Tech Startup แสดงศักยภาพในพื้นที่ EEC

News 10 กันยายน 2564 1,849

เปิดเวที Demo Day โชว์ผลงาน Deep Tech Startup แสดงศักยภาพในพื้นที่ EEC

ถึงเวลาแล้วกับเวที Demo Day  โชว์ผลงาน Deep Tech Startup แสดงศักยภาพในพื้นที่ EEC
สนใจร่วมฟัง Pitching และสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เติบโตพร้อมกัน!!

🗓 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ผ่านทางช่องทาง Zoom


👨‍💻 มาพบกับศักยภาพของเหล่า ARI-TECH STARTUP ทั้ง 10 ทีม ในโครงการ NIA Deep Tech Incubation Program @EEC จาก 3 กลุ่มเทคโนโลยี 1) Artificial Intelligent (AI) 2) Robotics และ 3) Immersive, IoT ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มเข้น โดยตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะและศักยภาพ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่การขยายธุรกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และที่สำคัญได้รับโอกาสร่วมดำเนินงาน Co-creation นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เกษตร อาหาร การขนส่ง ในพื้นที่

ทีมไหนจะเป็นทีมที่สามารถแสดงศักยภาพที่โดดเด่นในโครงการ NIA DEEP TECH Incubation @ EEC มาร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ไปด้วยกัน‼

📍 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และท่านที่สนใจนัดหมายกับสตาร์ทอัพเพื่อต่อยอดและลงทุนทางธรุกิจได้ที่ Link : https://forms.gle/XK4PybgWF1vDmxKk9

📱 ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ มณฑา ไก่หิรัญ
- โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 543
- มือถือ : 081-372 9163
- อีเมล : [email protected]

#NIA #DeepTechxEEC #Incubation #Cocreation #ARITech #AI #Robotics #Immersive #IoT #StartupThailand #Sectoraldevelopment