homekeyboard_arrow_rightสนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ Phoenixict Co., Ltd. - Sinwattana Crowdfunding

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ Phoenixict Co., Ltd. - Sinwattana Crowdfunding

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ Phoenixict Co., Ltd. - Sinwattana Crowdfunding จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานต้องเสนอแนวคิดไอเดียการออกแบบโครงงานของท่าน และภายในงานท่านจะได้รับฟัง แพลตฟอร์มรูปแบบการสนับสนุนเงินทุนและ แพลตฟอร์ม Crowdfunding เพื่อที่ท่านสามารถนำไปต่อยอดโครงการของท่านได้ในอนาคต เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2562 ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด


📌ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/bmHsNMXhyGtn4mRj8