homekeyboard_arrow_rightNIA เปิดตัวโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020

NIA เปิดตัวโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020

NIA เปิดตัวโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020 หลักสูตรการจัดการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ณ Centara Hotel Hatyai เพื่อพลักดันธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น พร้อมเปิดโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมอย่างทั่วถึง ทั้งกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมคอร์สเรียนอบรมหลักสูตรจัดการธุรกิจและนวัตกรรมสุดเข้มข้น พร้อมกับโอกาสเข้ารับการพิจารณาทุน Open innovation สูงสุดถึง 1,500,000 บาท จาก NIA

พบกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ในวันที่ 24 มกราคม 2563

- ธุรกิจ SMEs และ ธุรกิจ Startup ความแตกต่างบนวิถีธุรกิจ โดย คุณอนุรักษ์ สรรฤทัย

- โอกาสของ SMEs และ Startup ในพนื้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม โดย ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


วันที่ 25 มกราคม 2563

- เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางธุรกิจแบบย่อ (Lean Canvas) โดย นายณัฏฐ์ เศวตรพีพงศ์ หรือวิทยากรผู้มีความรู้ทัดเทียม

- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุน Innovation to Personal Improvement for Business Presentation & Pitching โดย คุณพชร ยงจิระนนท์ ผู้ฝึกสอนด้านการนำเสนอทางธุรกิจชั้นแนวหน้า


วันที่ 26 มกราคม 2563

- กิจกรรมแนะนำทุน Open Innovation โดย ผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

- จุดประกายความคิดการทำธุรกิจนวัตกรรม โดย ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล คุณมารียัม กะโด และคุณธนากร พฤกษ์รัตนนภา นักธุรกิจนวัตกรรมที่เคยได้รับทุน Open Innovation ในพื้นที่ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

- กิจกรรมให้คำปรึกษา ขั้นตอนในการดำเนินการขอทุนสนับสนุน โครงการจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดย ผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)


สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คลิก bit.ly/deepsouth2020 และศึกษารายเอียดทุน open innovation ได้ที่ http://open.nia.or.th/