สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย Climate Tech เทคโนโลยีกู้โลก โอกาสที่ทุกธุรกิจควรคว้าไว้

15 กันยายน 2566 1,239

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย Climate Tech เทคโนโลยีกู้โลก โอกาสที่ทุกธุรกิจควรคว้าไว้🌞🌧 อากาศเปลี่ยน...ไม่ได้มีแค่คนที่ป่วย เพราะปัญหาโลกรวนส่งผลกระทบไปถึงหลายภาคส่วนได้มากกว่าที่คิด

อากาศแบบ 3 วันดี 4 วันมีพายุ เป็นหนึ่งในปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่เราสัมผัสกันโดยตรง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีอีกหลากหลายปัญหาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง ไฟป่า ฝุ่นควัน รวมไปถึงน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาล หากติดตามข่าวจะพบว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลายประเทศล้วนต่างประสบปัญหาน้ำท่วมจากสาเหตุโลกรวนกันโดยถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย หรืออย่างล่าสุดที่ฮ่องกงเผชิญกับพายุฝนตกกระหน่ำหนักที่สุดในรอบ 140 ปี จนทำให้เมืองต้องกลายเป็นอัมพาต ขนาดที่ทางการต้องออกแถลงการณ์เตือนภัยประชาชนให้อยู่ในที่ปลอดภัย เนื่องจากความรุนแรงของพายุฝนอยู่ในระดับสีดำซึ่งเป็นระดับสูงสุด

แม้เราจะคุ้นเคยกับคำว่า Climate Change กันมาสักพัก แต่คำว่า Climate Tech กลับเพิ่งถูกพูดถึงเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่ง Climate Tech หมายถึง เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะเข้ามาช่วยจัดการกับผลกระทบของวิกฤตภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมต่างๆ โดยปัจจุบัน Climate Tech ได้รับการจับตามอง และเกิดการลงทุนให้กับสตาร์ทอัพและบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นจำนวนมาก แล้วตอนนี้ Climate Tech มีการพัฒนาไปถึงไหนแล้ว มีตัวอย่างอุตสาหกรรมใดบ้างที่นำไปปรับใช้ได้ไปติดตามกัน!

🧑‍🌾 เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวอย่างเรื่อง “อาหาร” ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา ซึ่งเมื่อดูข้อมูลของภาคการเกษตรและปศุสัตว์จะพบว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยแล้วสูงถึง 54,000 ล้านตันต่อปี ติด Top 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะทางอากาศกันเลยทีเดียว 

จึงจำเป็นต้องนำนวัตกรรมเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตั้งแต่การเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนที่สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า หรืออีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือการนำ DeepTech มาใช้เพื่อการทำเกษตรแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็น ดาวเทียม โดรน หรือ Data ในการนำมาติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการจัดการเพื่อการเพาะปลูก หรืออย่างในภาคปศุสัตว์ก็เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับอาหารที่ลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากการขับถ่ายของสัตว์ลงได้

🚗 ถัดมาคือเรื่อง “การเดินทาง” ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง หนึ่งในเทรนด์ที่กำลังได้รับความสนใจและมีผู้เล่นในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือ “ยานยนต์ไฟฟ้า” 

ซึ่งแม้จะเริ่มเป็นกระแส แต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างจำนวนสถานีชาร์จที่ยังมีไม่มากนัก จึงควรต้องมีการพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ยาวนาน เพื่อชดเชยกับระยะทางที่ห่างกันของสถานีชาร์จ หรือการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงที่มีความจุพลังงานจำเพาะที่สูงกว่าแบตเตอรี่ในปัจจุบัน เชื่อว่าเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังงานสะอาดในอนาคต แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องสถานีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่มีน้อยมาก 

หรืออีกประเด็นอย่างในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการผลิตคอนกรีต หากดูจากการผลิตทั่วโลกจะพบว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 8% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดต่อปี หากเรามีกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้างที่ดีขึ้นในอนาคต ก็น่าจะเป็นอีกวิธีที่ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศและโลกร้อนได้

🏬 นอกจาก Climate Tech จะถูกนำมาปรับใช้ในหลายอุตสาหกรรมแล้ว ยังถูกนำมาเป็นต้นแบบในการออกแบบอาคารสถานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน  

อย่างในประเทศไทยเอง ก็ได้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงานไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยจะเริ่มใช้กับอาคารขนาดใหญ่ เช่น สถานศึกษา สำนักงาน ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า โรงแรม เป็นต้น ซึ่งแนวทางในการประหยัดพลังงานของอาคารต่างๆ สามารถเริ่มได้ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุที่ช่วยป้องกันความร้อน การออกแบบควบคุมแสงไฟในอาคาร การใช้ IoT เข้ามาช่วยจัดการควบคุมเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ ฯลฯ

อีกแนวทางที่เริ่มต้นได้จริง คือนโยบายในองค์กรควรมีแนวทางสอดรับเทคโนโลยีเหล่านี้ เพราะทุกวันนี้สถานที่ทำงานเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนมากกว่า 50% และองค์กรสามารถช่วยลดผลกระทบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะนโยบาย Work From Home การจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมให้คนในองค์กรให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศล้วนมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นแนวทางในการลดผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้น จึงไม่อาจหนีไปจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ที่สำคัญยังเป็นโอกาสในวิกฤตให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ ที่ในอนาคตจะมีเม็ดเงินหลั่งไหลตามกระแสที่ทั่วโลกต้องการ

อ้างอิงข้อมูลจาก :
https://thestandard.co/climate-change-asia-flooding/ 
https://aommoney.com/climate-change-crisis-in-thailand/ 
https://techsauce.co/news/6-climate-tech-renewable-energy-sustainable 
https://www.bangkokbanksme.com/en/23-2sme3-zero-waste-agriculture-sustainable-for-the-world 
https://www.salika.co/2022/12/02/5-challenge-for-thailand-to-be-ev-hub/ 
https://materialspalette.org/concrete/ 
https://www.youtube.com/watch?v=H46PP7hTAx0 
https://sustainablereview.com/tech-innovations-in-sustainable-agriculture/