สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA เชิญชมนิทรรศการ "Bangkok-Vienna Innovation District Exhibition"

News 7 ตุลาคม 2562 2,469

NIA เชิญชมนิทรรศการ "Bangkok-Vienna Innovation District Exhibition" ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ออสเตรีย ครบ 150 ปี


NIA ร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา และ City of Vienna จัดงานนิทรรศการ "Bangkok- Vienna Innovation District Exhibition" ระหว่างวันที่ 6-17 ตุลาคม 2562 ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย ครบรอบ150 ปี ตั้งเป้าขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒาเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย พร้อมสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อต่อยอดความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่าง NIA สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา และ City of Vienna