สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

News 11 เมษายน 2567 306

NIA จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

Buddha bathing activity_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม และนางสาวสุพิชญา หลิมตระกูล รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
ทั้งนี้ ดร.กริชผกา กล่าวคำอวยพรแก่เจ้าหน้าที่ว่า "สวัสดีปีใหม่ไทยและสุขสันต์วันสงกรานต์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจบดลบันดาลให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ และมาร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรมไปด้วยกัน"
 
ในโอกาสนี้ NIA ขออวยพรให้ทุกท่าน สนุกอย่างสร้างสรรค์ สังสรรค์อย่างปลอดภัย สุขสันต์เทศกาลสงกรานต์ เดินทางกลับบ้าน ไปเที่ยว ไปพักผ่อนกันอย่างปลอดภัย