สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

นิทรรศการ “BLOOM DEEP SOUTH IDENTITY PRODUCT” Virtual Exhibation และ Onsite

News 11 กันยายน 2564 1,364

นิทรรศการ “BLOOM DEEP SOUTH IDENTITY PRODUCT” Virtual Exhibation และ Onsite

วันที่ 11 -12 กันยายน 2564 เตรียมพบกับนิทรรศการ BLOOM Virtual Exhibation และ On site ที่เกิดครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

 NIA จัดกิจกรรมเปิดตัว 23 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาภายใต้โครงการ “BLOOM DEEP SOUTH IDENTITY PRODUCT” หรือกิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

📌 ท่านสามารถเข้าชมได้ทั้งในรูปแบบ Virtual เสมือนจริง และ นิทรรศการ BLOOM EXHIBITION แบบ Onsite ในวันที่ 11 -12 กันยายน 2564 ณ Malayu Living จังหวัดปัตตานี

⚡️ กิจกรรม BLOOM TALK โดย Guest speaker ชื่อดังมาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
⚡️ กิจกรรม BLOOM TABLE การพูดคุยกับผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชายแดนใต้ 

📌 โครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญในการกระตุ้นการรับรู้ การสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

🔔 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook page: Bloom Deep South Identity Product