สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA โดย ABC Center ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture Caption Facebook 8

News 20 กันยายน 2563 1,375

NIA โดย ABC Center ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture Caption Facebook 8


NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center) ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture Caption Facebook 8 มาถึงสัปดาห์ที่ 8 แล้ว ที่ Tech Advisors จาก 3 มหาวิทยาลัยนำร่อง ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ Startup เพื่อนำประสบการณ์นี้ไปบ่มเพาะ AgTech Startup ในเครือข่ายต่อไป

ในวันนี้ Tech Advisors ได้ทำความเข้าใจปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุน Startup ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเงินทุนสำหรับ Startup กลไกเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อย มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมถึงสิ่งที่ Startup ต้องคำนึงถึงในช่วงเริ่มต้น ยกตัวอย่างเช่น หนึ่งในเทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือ คือการมี Board of Director ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมาเป็น Partner 

นอกเหนือจากมุมมองแบบผู้ประกอบการ Startup แล้ว Tech Advisors ทุกท่านยังได้คิดในมุมมองของการเป็นผู้บ่มเพาะ Startup (Startup Incubator) อีกด้วยว่ามีปัจจัยอะไรที่ต้องคำนึงถึง โดยคุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของ BIC (Business Innovation Centre) ของ สวทช. เช่น การสร้าง Ecosystem ที่สนับสนุนการเริ่มต้นของ Startup การจัดโครงการ Inbucator/Accelerator กับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน การให้เงินทุน การติดตาม Government Regulation การตั้งผลสำเร็จที่เหมาะสมในแต่ละโครงการซึ่งจะโยงมาสู่การตั้ง KPI  นอกจากนี้การ Collaboration กับหน่วยงานต่างๆ ก็จะช่วยให้ Startup เรียนรู้และเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้บ่มเพาะ Startup ควรต้องมี คือ การรู้เท่าทันและมองล่วงหน้ากว่าผู้ประกอบการ Startup เพื่อขยายขีดความสามารถของ Startupให้ได้

ขอขอบคุณ คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
ที่สละเวลามาช่วยแชร์มุมมองของ Startup Incubator ให้กับ AgTech AI Consortium