สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

งานสัมมนา AgTech & FoodTech Innovation Forum “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2565”

News 22 กุมภาพันธ์ 2565 471

งานสัมมนา AgTech & FoodTech Innovation Forum “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2565”

NIA เชิญร่วมจุดประกายสร้างสรรค์นวัตกรรมเกษตรและอาหาร...ในงาน “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2565”

วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting: https://bit.ly/3I0ezxd)

NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญผู้ประกอบการด้านการเกษตร นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจที่ต้องการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมงานสัมมนา AgTech & FoodTech Innovation Forum @มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง “นวัตกรรมเกษตรและอาหาร...ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรภาคใต้สู่ความยั่งยืน” 


ภายในงานสัมมนาท่านจะได้พบกับแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร รวมถึงกลไกการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบ Groom Grant Growth และ AgTech & FoodTech Show Case โดยผู้ประกอบการตัวจริงที่พร้อมเล่าถึงแรงบันดาลใจ เส้นทางสร้างสรรค์สู่ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร ที่พร้อมดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นพลิกโฉมเศรษฐกิจภาคใต้บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3gStZrB 

ตั้งแต่วันนี้ -  21 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมในระบบจะเต็ม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ถ้าเข้าร่วมงานสัมมนาครบทั้ง 3 วัน ทาง มทร. ศรีวิชัย มีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วย 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยภรณ์  คงศรีทองโทร. 084-187-4392


#NIA #RUTS #ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์2565 #AgTech #FoodTech #นวัตกรรมเกษตรและอาหาร