สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

งานสัมมนาการต่อยอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

News 19 ตุลาคม 2561 2,227

งานสัมมนาการต่อยอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. 

ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่