สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

“Lezzon TX 599” วัสดุซ่อมแซมปิดผิวรถยนต์จากขวดเพทที่ใช้แล้ว

News d-none 18 มกราคม 2561 9,871

“Lezzon TX 599” วัสดุซ่อมแซมปิดผิวรถยนต์จากขวดเพทที่ใช้แล้ว

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์วัสดุซ่อมแซมปิดผิวรถยนต์ (สีโป๊) ที่มีองค์ประกอบของพอลิเอสเทอร์เรซิ่นชนิดไม่อิ่มตัวได้จากการนำขวดเพทที่ใช้แล้วผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาไกลโคไลซิสและเอสเทอริฟิเคชั่น ซึ่งวิธีดังกล่าว จะช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบ ลดระยะเวลาการสังเคราะห์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง