สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

“Fungo” ผ้าถักสามมิติสำหรับการขึ้นรูปแบบโมลด์คัพ

News d-none 18 มกราคม 2561 21,498

“Fungo” ผ้าถักสามมิติสำหรับการขึ้นรูปแบบโมลด์คัพ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ผ้าถักสามมิติสำหรับการขึ้นรูปแบบโมลด์คัพ ในการผลิตชุดชั้นในสตรี ด้วยการปรับกลไกของเครื่องถักผ้าแนวนอน (weft knitting machine) และออกแบบชุดควบคุมเส้นด้ายให้สามารถเกิดโครงสร้างผ้าเป็นลักษณะการเชื่อมโยงแบบสามมิติ เพื่อเพิ่มความสามารถในการยืดตัวและความแข็งแรง อีกทั้งผิวสัมผัสของผิวผ้าต้องเรียบไม่เกิดการระคายผิว เมื่อนำไปขึ้นรูปโมลด์คัพสามารถคงรูปและมีความสามารถในการคืนรูปได้