สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

“ชีวาดี” น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์

News d-none 18 มกราคม 2561 15,208

“ชีวาดี” น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นสารให้ความหวานธรรมชาติ ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ และนำมาพัฒนาให้อยู่ในรูปน้ำหวานชนิดเข้มข้นที่เก็บรักษาได้นาน โดยการยับยั้งการ ตกผลึกของน้ำตาลด้วยหัวเชื้อที่ได้จากการหมักน้ำหวานดอกมะพร้าวร่วมกับการทำคาราเมไลเซชัน ทั้งนี้น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์สามารถใช้ทดแทนสารให้ความหวานชนิดอื่นๆ ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง จึงนับเป็น ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและผู้บริโภคที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด