สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

“MIND CREDIT TRAINING 2 : Legal and Intellectual Property Strategy& Financial Management for Innovative Business and Entrepreneurs”

News 11 มกราคม 2561 1,398

“MIND CREDIT TRAINING 2 : Legal and Intellectual Property Strategy& Financial Management for Innovative Business and Entrepreneurs”

สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ขอเชิญวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผู้ประกอบการ SMEs
และบริษัทขนาดใหญ่ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร

“MIND CREDIT TRAINING 2 : Legal and Intellectual Property Strategy& Financial Management for Innovative Business and Entrepreneurs”
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ราชดำริ) ห้องเดอะแซฟไฟร์ ชั้น 23

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.nia.or.th/MINDCREDIT_Training2  ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มกราคม 2561 (รับจำนวนจำกัด)

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมรวมถึงเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้านกฎหมายธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา และการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจได้อย่างชัดเจน ด้วยการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ (Professional Service Providers) ที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ


วัน เวลา อบรม: ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 (จำนวน 2 วัน 12 ชั่วโมง)
สถานที่ฝึกอบรม: ณ ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ราชดำริ) ห้องเดอะแซฟไฟร์ ชั้น 23
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: นางสาวศุฑามาศ กลิ่นหอม โทรศัพท์ 02-017-5555 ต่อ 632 อีเมล: [email protected]