สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

โฟมอะลูมิเนียมตัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง

News d-none 18 มกราคม 2561 10,749

โฟมอะลูมิเนียมตัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตโฟมอะลูมิเนียม ด้วยการใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปโฟมอะลูมิเนียมด้วยน้ำโลหะในแม่พิมพ์สุญญากาศ โดยใช้วัสดุทรงกลมประเภทเกลือที่สามารถละลายน้ำได้ดีและทนอุณหภูมิสูงเป็นแม่แบบทำให้เกิดโพรงในโฟมอะลูมิเนียม ส่งผลให้สามารถควบคุมขนาดโพรงและความพรุนให้เหมาะสมสำหรับดูดซับเสียงรบกวนที่คลื่นความถี่เฉพาะได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ลดเสียงรบกวนความถี่ต่ำด้วยเทคนิคการสั่นพ้องอีกด้วย