สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

หลักสูตร กศน. การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 16

News 29 พฤษภาคม 2560 1,830

หลักสูตร กศน. การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 16


หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 16
เปิดรับแล้ววันนี้ – 15 มิถุนายน 2560

อยากริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ อยากมีใครสักคนเป็นที่ปรึกษา เพียงคุณมีใจมุ่งมั่นต้องการหาแนวทางทำธุรกิจนวัตกรรม เราช่วยท่านได้

หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล  “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 16
เพียงเริ่มที่จะก้าว สมัครเข้ามาทำความรู้จักใกล้ชิดกับนวัตกรรมให้มากขึ้น เรียนสบายๆ ที่บ้าน

โทรถามอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวหากไม่เข้าใจและฝึกคิดฝึกเขียนโครงการให้ได้ เพื่อเริ่มธุรกิจใหม่

โครงการที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมจะผลักดันท่านทำเป็นธุรกิจจริง ด้วยเงินสนับสนุนตามกลไกของ สนช. ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.nia.or.th/ims/dei

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

  • ส่วนจัดการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ
    โทร. 02-381 6651     e-mail: dei_condised@nfe.go.th
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
    โทร. 02-0175555      e-mail: info@nia.or.th