สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

“BASECare” ระบบสมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ

News d-none 18 มกราคม 2561 15,627

“BASECare” ระบบสมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบสมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้เทคโนโลยีบูลทูธ (Bluetooth 4.0 Low Energy) ซึ่งเป็นการติดต่อโดยตัวอุปกรณ์จะทำการปล่อยสัญญาณข้อมูลผ่านคลื่นความถี่ 2.4GHz ร่วมกับสมาร์ทโฟนนำมาประยุกต์ใช้ในการปล่อยสัญญาณสำหรับอุปกรณ์แต่ละชนิดภายในบ้านพักอาศัย เช่น ประยุกต์ใช้ในการควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ประยุกต์ใช้ในการส่งค่าเซ็นเซอร์ต่างๆที่ติดอยู่ภายในบ้านพัก หรือ การนำมาประยุกต์ใช้เป็นอุป กรณ์สวมใส่แจ้งเตือนฉุกเฉินกรณที่ผู้สวมใส่ต้องการความช่วยเหลือเป็นต้น รวมถึงระบบการตรวจจับพฤติกรรมของผู้สวมใส่อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ โดยจะทำการตรวจจับพฤติกรรมต่างๆ เช่น การเดิน การนั่ง การยืน การนอน การสะดุด หรือการหกล้ม เป็นต้น