homekeyboard_arrow_right“พิมย่า” ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา

“พิมย่า” ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเส้นด้ายและผ้าผืนจากเส้นใยผักตบชวาด้วยการปรับปรุงกระบวนการตีเส้นใยผักตบด้วยเครื่องตีสางเส้นใยระบบกึ่งอัตโนมัติ ให้สามารถมีส่วนผสมได้มากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีคุณสมบัติสวมใส่สบาย ตลอดจนการบริหารจัดการวัชพืชของแหล่งน้ำให้เกิดการสร้างคุณค่าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม