สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ผลิตภัณฑ์ผนังสามมิติจากยางพาราสำหรับงานตกแต่งภายใน

News d-none 18 มกราคม 2561 21,346

“RUBBERLY” ผลิตภัณฑ์ผนังสามมิติจากยางพาราสำหรับงานตกแต่งภายใน

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ผนังสามมิติจากยางพารา โดยการพัฒนาสูตรคอมพาวนด์ให้มีปริมาณยางพารา เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีการเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ยางเกิดการพองตัว รวมทั้งเติมสารให้สี สารเพิ่มความมันเงา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสีสันและมันเงา จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผนังสามมิติที่มีคุณสมบัติการทนต่อแรงกระแทกได้ดี มีความนิ่มน้ำหนักเบา กันความร้อน และดูดซับเสียงได้ดี นอกจากนี้ มีการออกแบบวิธีการติดตั้งให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน จึงช่วยเพิ่มทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์ตกแต่งให้กับนักออกแบบหรือผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับงานตกแต่งภายในอาคาร