สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา "The 1st Thailand Futurist Conference 2021"

News 16 ธันวาคม 2564 1,581

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา "The 1st Thailand Futurist Conference 2021"

“ท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนมากขึ้น ... การเข้าใจอนาคตอย่างลึกซึ้งและการออกแบบอนาคตทางเลือกขององค์กรและประเทศ ... เป็นสิ่งสำคัญของความสำเร็จในอนาคต”
NIA และ NIDA ร่วมกับองค์กรสนับสนุนด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์จากอนาคตศึกษา ... ขอเชิญท่านร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา 
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 4 กิจกรรมหลัก

  1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวโน้มสำคัญของอนาคต อนาคตศึกษา และการปรับตัวขององค์กรและประเทศจากผู้มีประสบการณ์การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภายใต้หัวข้อ Transforming Through Crises
  2. ทำความเข้าใจกับอนาคตของประเทศไทย...ในหัวใจของคนรุ่นใหม่ เพื่อค้นหาโอกาส โจทย์ของการวิจัยและพัฒนา และแนวทางการปรับตัวของประเทศเพื่อส่งมอบอนาคตที่ดีต่อใจคนรุ่นใหม่ จากวิทยากรคนรุ่นใหม่ในหลากหลายวงการ
  3. อัปเดตแนวโน้ม ผลการคาดการณ์อนาคตในสาขาต่างๆที่ได้มีการศึกษาในช่วงปี 2564 เพื่อเข้าถึงโอกาสและความท้าทายสำคัญในอนาคต ผ่านการนำเสนอของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง
  4. สนทนาแลกเปลี่ยน ทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายนักอนาคตศึกษาและผู้ใช้ประโยชน์อนาคตศึกษาในประเทศไทย เพื่อต่อยอดและเติมเต็มมุมองและองค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษาที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยในอนาคต

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/3pxzBeO  หรือ QR Code ใน Poster ฟรีตลอดการประชุม (ที่นั่งและของที่ระลึกมีจำกัด โปรดลงทะเบียนด่วน !!!)