homekeyboard_arrow_rightโครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังในประเทศไทย

โครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังในประเทศไทย

นวัตกรรมระดับโลกด้านกระบวนการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง โดยการออกแบบระบบการย่อยแป้งที่เหลือค้างในกากมันสำปะหลัง และการหมักแป้งร่วมกับกากมันสำปะหลังเพื่อการผลิตเอทานอลโดยระบบ Solid State Fermentation (SSF) ด้วยยีสต์ชนิด Kluyveromyces ที่ทนอุณหภูมิสูงถึง 42 องศาเซลเซียส