สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA และ TRIS Academy จัดงานสัมมนาเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรม (Certified Assessor Networking 2022)

News 22 มิถุนายน 2565 1,310

NIA และ TRIS Academy จัดงานสัมมนาเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรม (Certified Assessor Networking 2022)


งานสัมมนาเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรม (Certified Assessor Networking 2022) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม 

โดยมี คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพร้อมทั้ง ดร.ชัยธร ลิมาภรวณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม ได้กล่าวชี้แจ้งถึงผลการดำเนินงานของเครือข่ายผู้ประเมิน และแผนการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมไทยในระยะต่อไป

ภายในงานมีผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรที่ได้รับการรับรองจาก NIA ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร และร่วมพูดคุยกับ ดร.รณกร ไวยวุฒิ ตัวแทนจาก สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ScII) ที่ได้รับการรับรองการจัดการมาตรฐาน ISO 56002:2019 และ  ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยผู้บริหาร NIA ถึงการร่วมขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมและความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ