สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ครั้งแรก ! กับการผนึกกำลัง ระหว่าง “NIA Academy” และ "Thai Health Academy" เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

News 13 มิถุนายน 2565 1,924

ครั้งแรก ! กับการผนึกกำลัง ระหว่าง “NIA Academy”  และ "Thai Health Academy"  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA ร่วมเปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) และสถาบันการเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาพ (Thai Health Academy) เป็นครั้งแรก ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “จับประเด็น (สุขภาวะ) ให้เป็นนวัตกรรม” ณ อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

โดยมีภาคีเครือข่ายต่างๆ กว่า 40 องค์กรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือด้านงานวิชาการที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ นวัตกรรมเศรษฐกิจและนวัตกรรมสังคม โดยโครงการความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการส่งเสริมสุขภาวะด้วยแนวคิดนวัตกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีบนรากฐานของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน