สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กิจกรรม Social Innovation Village: Idea Hacks 2022

News 8 กรกฎาคม 2565 489

กิจกรรม Social Innovation Village: Idea Hacks 2022


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม ในโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2022 เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรมแรม Chainarai Riverside จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจันทนา เบญจทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2022 สำหรับชุมชนภาคเหนือตอนบน โดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 14 ชุมชน


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งภายในงานชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้สามารถนำนวัตกรรมพร้อมใช้เข้าไปประยุกต์ใช้ในชุมชนพร้อมยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อันจะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากขึ้น


#NIA #Socialinnovation #SocialinnovationVillageIdeaHacks2022