สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ชูนวัตกรรมเพื่อสังคมผ่านกิจกรรม Social Innovation Village: Idea Hacks 2022

News 30 มิถุนายน 2565 809

NIA ชูนวัตกรรมเพื่อสังคมผ่านกิจกรรม Social Innovation Village: Idea Hacks 2022


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม ในโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2022 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรมแรม The Pantip Hotel Ladprao Bangkok ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจันทนา เบญจทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณคุณาวุฒิ  บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และ  ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ร่วมเปิดงานกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2022  สำหรับชุมชนภาคกลาง โดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 ราย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งภายในงานชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้สามารถนำนวัตกรรมพร้อมใช้เข้าไปประยุกต์ใช้ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อันจะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากขึ้น