สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กิจกรรม OPEN HOUSE โครงการ SOCIAL INNOVATION VILLAGE: IDEA HACKS 2022

News 9 มิถุนายน 2565 960

กิจกรรม OPEN HOUSE โครงการ SOCIAL INNOVATION VILLAGE: IDEA HACKS 2022NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Open House ในโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ Virtual Conference โดยมี ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสังคมในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสังคมกับการแก้ปัญหาความยากจน พร้อมด้วยคุณจันทนา เบญจทรัพย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และคุณคุณาวุฒิ  บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA และชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 113 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงาน ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้แนะนำบทบาทและกลไกการดำเนินงานของ NIA รวมทั้งรูปแบบการสนับสนุนนในโครงการ Social Innovation Village ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนนำนวัตกรรมพร้อมใช้เข้าไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

โดยกิจกรรม Idea Hacks จะเป็นการเฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ซึ่งชุมชนจะได้รับการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศจนถึงเดือนกันยายน 2565