homekeyboard_arrow_right“ซีแอตเทิล” เมืองที่ทุกคนเดินได้ด้วยนวัตกรรม

“ซีแอตเทิล” เมืองที่ทุกคนเดินได้ด้วยนวัตกรรม


เมืองที่ทุกคนเดินได้มีอยู่จริง! ไม่ต้องพึ่งเวทมนตร์ เพราะทุกคนช่วยกันสร้าง


เมื่อพูดถึงคำว่า “เมืองเดินได้ (Walkable City)” หลายคนอาจจะนึกถึงภาพทางเท้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่ปล่อยให้เราย่ำเท้าก้าวเดินได้อย่างสบายใจ ไร้กังวลเรื่องสิ่งกีดขวาง หรือร่องน้ำชื้นแฉะ แน่นอนว่าทางเท้าที่ดีเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการพัฒนาย่าน (Neighborhood) ต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการเดินเท้า แต่การจะก้าวไปสู่การเป็นเมืองเดินได้... ต้องมีองค์ประกอบอะไรที่มากไปกว่านั้น


“ซีแอตเทิล (Seattle)” จากรัฐวอชิงตัน เป็นอีกเมืองหนึ่งที่กำลังมาแรงไต่ชาร์ต Walkscore.com มาอยู่ในอันดับที่ 8 ของสหรัฐอเมริกา ในระยะเวลาอันสั้นด้วยแผนพัฒนาเมืองที่น่าสนใจและมีความแตกต่างจากเมืองอื่นๆ เพราะเมืองนี้มีการนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้อย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนสัญจรบนพื้นที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัย เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเป็นมิตรกับความหลากหลายของคนเดินเท้า ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ
 

Seamless Seattle” นโยบายจากภาครัฐที่เชื่อมเมืองด้วยข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเดินเท้าและขนส่งสาธารณะ


เพื่อส่งเสริมให้คนเดินเท้าได้ทั้งหมด 35% ของการสัญจรในเมือง ภายในปี 2035 กรมการขนส่งของซีแอตเทิล (SDOT) ได้เสนอ “Seamless Seattle” ขึ้นมาซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการวางโครงสร้างพื้นฐานในเชิงกายภาพ โดยเริ่มต้นที่การทำป้ายบนถนนและทางเท้าอย่างละเอียดและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนในเมือง ไม่ว่าจะเป็นแผนที่เมือง ข้อมูลสายรถเมล์ รถไฟ เส้นทางลาดชัน ข้อมูลงานศิลปะตามพื้นที่สาธารณะหรืออนุสาวรีย์ต่างๆ 


โดยป้ายเหล่านี้ถูกจัดวางอยู่ทั่วเมืองซีแอตเทิลในหลายรูปทรงและรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัลที่ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งข้อมูลเองได้ แถมยังรองรับหลายภาษาและมีอักษรเบรลล์เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาใช้งานได้สะดวก ทำให้การเดินทางภายในเมืองซีแอตเทิลมีความสะดวกสบายจนเรียกว่าเป็นเมืองเดินได้ในที่สุดและเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 40 ล้านคนต่อปี เพราะเป็นเมืองที่เดินง่าย เดินดีจนแทบจะไม่ต้องหยิบ Google Maps ขึ้นมาดูกันเลยทีเดียว 


ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองด้วยนวัตกรรม “แผนที่สำหรับทางเท้า” เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ 


เมืองที่ดีคือเมืองที่สร้างมาเพื่อทุกคน…ซีแอตเทิลเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นมิตรสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุมากๆ  และส่วนที่ทำให้การเป็นเมืองเดินได้ของเมืองนี้พิเศษกว่าที่อื่นๆ ก็คือการมี “AccessMap” แผนที่สำหรับทางเท้าเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ


โดยนวัตกรรมนี้เป็นผลงานจากศูนย์ The Taskar Center for Accessible Technology (TCAT) จาก The University of Washington ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองซีแอตเทิล เน้นการค้นคว้าวิจัยทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น


ความพิเศษของแผนที่นี้คือสามารถเห็นแผนที่ทางเท้าได้ทั้งเมือง และยังสามารถกรองเนื้อหาการแสดงผลให้รองรับการใช้งานที่แตกต่างกันระหว่าง ผู้ที่นั่งวีลแชร์ทั้งแบบปกติ ไฟฟ้า รวมถึงคนที่ใช้ไม้เท้าหรือไม้ค้ำยัน โดยประเมินจากความลาดชันของพื้นที่ในแต่ละจุดของเมืองที่มีความแตกต่างกัน เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ เพราะทำให้สามารถประเมินเส้นทางได้อย่างปลอดภัย ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.accessmap.io/


นอกจากแผนที่ยังมีโครงการ “OpenSidewalks” ซึ่งเป็นการร่วมมือกับกรมการขนส่งของซีแอตเทิล (SDOT) และหน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Geological Survey) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเท้าทั้งหมด ตั้งแต่ ความกว้างหรือความสูงของทางเท้า ตำแหน่งของราวจับต่างๆ สิ่งกีดขวางบนทางเท้า ไฟจราจรสำหรับทางเท้า เพื่อนำมาพัฒนาทางเท้าที่ดีขึ้นต่อไป ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะเป็นฐานข้อมูลแบบเปิด ทุกหน่วยงานหรือองค์กรสามารถเข้ามาร่วมค้นคว้าและพัฒนาข้อมูลต่อได้


ข้อดีของการพัฒนาพื้นที่ด้วยนวัตกรรมไปสู่แนวคิดเมืองเดินได้ นอกจากจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ของสุขภาพที่แข็งแรงจากการเดินออกกำลังกาย การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการลดมลพิษทางอากาศจากการใช้รถยนต์แล้ว ยังส่งผลบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในย่านต่างๆ อีกด้วย จากทั้งคนท้องถิ่นเอง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ลัดเลาะไปตามบล็อกตามถนนเส้นต่างๆ ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการจับจ่ายในร้านรวงที่เดินผ่านมากขึ้น


การเป็นเมืองเดินได้สำหรับทุกคนต้องอาศัยหลายปัจจัยและหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ โดยนวัตกรรมก็เป็นอีกส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองให้ดีขึ้นได้ ปัจจุบันก็มีเมืองที่ทำสำเร็จแล้วในหลายเมืองไม่ว่าจะเป็น นิวยอร์ก ซิดนีย์ ลอสแอนเจลิส ฯลฯ สุดท้ายเราเองก็หวังว่าเมืองใดเมืองหนึ่งของประเทศไทยก็สามารถเป็นเมืองที่เดินได้สำหรับทุกคนเช่นกันในอนาคต

ข้อมูลอ้างอิงจาก :
http://goodwalk.org/
https://umapupphachai.medium.com/walkable-city-cd0ccd99bcbc
https://www.walkscore.com/cities-and-neighborhoods/
https://www.theguardian.com/cities/2018/feb/14/what-disability-accessible-city-look-like
https://seattle.curbed.com/2017/9/19/16331828/best-seattle-neighborhoods-bus-biking-walking
https://www.bdcnetwork.com/seattle-looks-become-americas-most-walkable-city-new-citywide-wayfinding-system
https://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/urban-design-program/pedestrian-wayfinding
https://sidewalksea.cs.washington.edu/
https://www.accessmap.io/404
https://adaymagazine.com/seattle