สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
facebook niathailand twitter niathailand youtube niathailand line niathailand

#การพัฒนาคนคือรากฐานความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรม

บทความ 1 กุมภาพันธ์ 2565 1,174

#การพัฒนาคนคือรากฐานความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรม

 

“นวัตกรรม” เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งแน่นอนว่านวัตกรรมไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ต้องอาศัยความรู้และทักษะของ “คน” ฉะนั้นการพัฒนาคนที่มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “นวัตกร” นั้น จึงเป็นโจทย์ที่ NIA ให้ความสำคัญเสมอมา

 

รายการ #NIAnatomy Episode ที่ 3 จึงพาทุกคนมาพูดคุยกับ “คุณป๋อ ปัทมาวดี พัวพรหมยอด” ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ถึงบทบาทของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ว่ามีวิธีคิดและวิธีการในการพัฒนาคนยังไงให้กลายเป็นคนที่สร้างนวัตกรรมให้ทุกคนได้ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้

 

ฟังเรื่องราวแบบเต็มๆ ได้ที่ https://soundcloud.com/niathailand/ep3-nianatomy-podcast

“จะขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมได้ ต้องเริ่มจากการพัฒนา TRIBE ที่อยู่ในตัวทุกคน”

ใครๆ ก็สามารถสร้างนวัตกรรมได้ เป็นประโยคที่ไม่เกินจริง แต่สิ่งสำคัญที่คนๆ หนึ่งจะกลายเป็นคนที่พัฒนานวัตกรรมได้ดีต้องมีคุณสมบัติแบบไหน คุณป๋อได้เล่าว่า จากการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการมามากกว่า 10 ปี และการศึกษาค้นคว้ามาจากทั้งในและต่างประเทศ คุณลักษณะของการเป็นนวัตรกรที่ดีควรมีคุณสมบัติในแบบ “TRIBE” ซึ่งเป็นการประกอบของพยัญชนะตัวแรกจากคำต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 

Thinkering คิดต่างและแสวงหาแนวทางใหม่ในการเปลี่ยนแปลง
Resilience ยืดหยุ่น ปรับตัว หาทางออกและโอกาสใหม่ๆ ได้ก่อนใคร
Insight เข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สร้างงานด้วยความเข้าใจและใส่ใจเสมอ
Bridging สร้างสะพานเชื่อมโยงงานและผู้คนเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน
Entrepreneurship มีความเป็นผู้ประกอบการ ลงมือทำ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้ธุรกิจเติบโต

 

ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างมีอยู่ในตัวเองในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากัน แถมเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ และถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติข้อไหนสามารถลองไปทดสอบได้ที่ลิงก์นี้เลย https://nia-quiz.web.app/

“การพัฒนา TRIBE ทำได้ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงระดับองค์กร โดย NIA มีโครงการที่พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาในทุกระดับ”

นอกจากที่ NIA จะมีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการในเรื่องของการให้ทุนแล้ว เรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนาความรู้ เพราะทุกคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน มีคุณลักษณะ TRIBE ไม่เหมือนกัน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง NIA Academy ขึ้นซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่เน้นพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านธุรกิจนวัตกรรมให้กับคนในทุกระดับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือกลุ่มเยาวชน และกลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ใหญ่ 

 

โดยทั้งสองกลุ่มเป้าหมายก็จะมีโครงการที่แตกต่างกันออกไป กลุ่มเยาวชนมีโครงการที่เรียกว่า “2S Development” ประกอบไปด้วยโครงการ STEAM4INNOVATOR และ Startup Thailand League ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่จะมีโครงการที่ เรียกว่า “3E Development” เป็นการมุ่งขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาคนใน 3 กลุ่มด้วยกันก็คือ Entrepreneur (ผู้ประกอบการ) Enterprise (องค์กร) และ Executive (ผู้บริหาร) ซึ่งจะมีหลากหลายโครงการด้วยกันในแต่ละกลุ่ม 

 

ถ้าอยากรู้ว่าโครงการทั้งหมดของ NIA Academy มีอะไรบ้าง สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ https://academy.nia.or.th/

“เริ่มต้นพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจนวัตกรรมได้ที่ NIA Academy MOOCs”

เพื่อกระจายความรู้ด้านธุรกิจนวัตกรรมออกไปให้ได้มากที่สุด! และในทางเดียวกันก็เป็นการอัปเดตความรู้ให้กับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยเฉพาะเรื่องนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 

จึงได้เกิด NIA Academy MOOCs แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านนวัตกรรมขึ้น ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ปี โดยเน้นให้ความรู้ด้านธุรกิจนวัตกรรมในทุกระดับแบบออนไลน์ เข้าถึงได้ง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยหลักสูตรของ NIA Academy MOOCs ทั้งหมดจะมีอยู่ 3 ระดับด้วยกัน 

 

ได้แก่ 

1. “Explore” พื้นฐานความรู้ด้านนวัตกรรม 

2. “Expertise” องค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างนวัตกรรม 

3.“Expand” องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการขยายธุรกิจ

 

โดยทุกหลักสูตรเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอนโดยตัวจริงในหลากหลายวงการ ทั้งจาก NIA และเครือข่ายที่เรามีทั้งหมดในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา แถมยังมี Online Certificate ให้ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะมาขอทุนกับ NIA 

 

ถ้าสนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://moocs.nia.or.th/