สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

#ถ้าคุณภาพชีวิตดี ผู้คนจะมีความหวัง

บทความ 25 มกราคม 2565 1,384

#ถ้าคุณภาพชีวิตดี ผู้คนจะมีความหวัง

 

ถึงแม้ทั่วโลกจะหันมาให้ความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากพิษของโรคระบาด แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “คุณภาพชีวิตที่ดี” ยังเป็นสิ่งที่สร้างความหวังให้แก่ผู้คน บางคนหวังว่าจะมีขนส่งสาธารณะที่ดี ไม่ต้องทนรถติดบนท้องถนนหลายๆ ชั่วโมง หรือในยามเจ็บป่วย ก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที

 

โดยสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ฉายภาพให้เห็นความต้องการของผู้คนเพียงเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งจะดีสักแค่ไหนถ้าประเทศไทยมีนวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา และเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

รายการ #NIAnatomy Episode แรกนี้ จึงพาทุกคนมาพูดคุยกับ “คุณคุ คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ” ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ถึงมุมมองการนำนวัตกรรมเพื่อสังคม มาแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

 

ฟังเรื่องราวแบบเต็มๆ ได้ที่ https://soundcloud.com/niathailand/ep1-nianatomy-podcast

 

“ปัญหาสุขภาพจิต ความเครียด ความเหลื่อมล้ำ ล้วนต้องใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมเข้าไปแก้ไขปัญหา”

ในสถานการณ์นี้การกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอด แต่ปัญหาสังคมก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม อย่างปัญหาสุขภาพจิต ความเครียด ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้มีรายได้น้อย หรือแม้แต่เด็กๆ ที่เรียนออนไลน์ ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษา นวัตกรรมเพื่อสังคม หรือ Social Innovation จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เข้ามาตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

“นวัตกรรมเพื่อสังคม ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน”

ถ้าพูดถึงคำว่า “นวัตกรรม” ภาพในหัวของหลายๆ คนคงนึกถึงสิ่งประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยคุณคุได้ช่วยขยายความให้เห็นว่านวัตกรรม สามารถเป็นได้ทั้งองค์ความรู้ใหม่ กระบวนการใหม่ ซึ่งพออยู่รวมกับคำว่า “สังคม” กลายเป็นคำว่า “นวัตกรรมเพื่อสังคม” จึงหมายถึงสิ่งใหม่ที่เข้าไปช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชมในบริเวณนั้น

“คำว่าสังคม ไม่สามารถทำคนเดียวได้ ต้องมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม องค์กรภาครัฐ และเครือข่ายต่างๆ”

NIA เองให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมเพื่อสังคม มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานหลักๆ ของฝ่าย Social Innovation ซึ่งมีกระบวนการช่วยสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเพื่อสังคม เริ่มตั้งแต่กระบวนการบ่มเพาะผู้ที่มีไอเดียอยากแก้ปัญหาสังคม โดยมีหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมกระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาค รวมถึงช่วยเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้นวัตกรรมเป็นจริงขึ้นมา ให้ทุนสนับสนุนเพื่อนำไปทดลองจริง มีการขยายผลไปยังพื้นที่นำร่อง และมีเครื่องมือวัดผลกระทบเชิงบวกของนวัตกรรม

 

สำหรับผู้ที่มีความฝันอยากปั้นไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคมให้เป็นจริง สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจหลักของ NIA และเว็บไซต์ของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม https://social.nia.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail [email protected] หรือโทร 02-017-5555