สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ภัสสร จารุบริสุทธิคุณ (อิม)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

02-017 5555 # 411

นวัตกรรม เป็นการคิดค้นสิ่งใหม่ที่มีความแตกต่างจากคนอื่น โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ซึ่งไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลย รวมถึงการลอกเลียนแบบได้ยาก

 

WORK

การเป็น “นักพัฒนานวัตกรรม” ในสำนักงานฯ มีอยู่ด้วยกันหลายสาขา สำหรับดิฉันอยู่ในส่วนของโครงการนวัตกรรมแบบเปิด สาขาธุรกิจชีวภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า หน้าที่หลักคือการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการ ในการพัฒนาโครงการและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการให้มีความสมบูรณ์พร้อมก่อนนำเสนอโครงการเข้าคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

โดยงานที่ทำได้มีโอกาสติดต่อประสานงานกับคนหลากหลายรูปแบบมีทั้งคนที่อารมณ์เย็นและอารมณ์ร้อน ทำให้ต้องเรียนรู้ทักษะการรับมือกับคนหลากหลายรูปแบบ สิ่งสำคัญคือ เราต้องปรับทัศนคติของผู้ประกอบการให้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่สำนักงานฯ ต้องการเป็นอย่างไร รวมถึงลักษณะของโครงการและความเป็นนวัตกรรมด้วย โดยหัวใจหลักคือการสร้างความเข้าใจร่วมกันต่างๆ อย่างมากมาย

EXPERTISE

ดิฉันคิดว่าความสำคัญของการเป็นนักพัฒนานวัตกรรมคือการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ ดังนั้นการได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานฯ ทำให้ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด เช่น กิจกรรม “What is innovation & How to write proposal” ที่มีจัดกิจกรรมทุกๆ ต้นเดือน กิจกรรมคูปองนวัตกรรมสัญจร และกิจกรรมคูปองฟาสท์แทร็ค เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งเพราะจะทำให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับตัวผู้ประกอบการอีกด้วย

โดยก่อนหน้านี้ดิฉันเคยมีประสบการณ์การทำงานในแผนกฝ่ายบุคคลมาจากองค์กรอื่นมีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากร และฝึกอบรม ทำให้มีพื้นฐานเรื่องการติดต่อประสานงานเป็นทุนเดิม เมื่อมีโอกาสได้ร่วมงานกับสำนักงานฯ จึงสามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำได้อย่างลงตัว

 

CREATIVITY

ในมุมของการสร้าง Inspiration เพื่อหามุมมองใหม่ๆ ดิฉันมักหาเวลาว่างไปเดินสำรวจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าฯ ด้วยความว่างานที่ทำอยู่ในส่วนของสาขาเศรษฐกิจชีวภาพและงานที่รับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดิฉันจึงพยายามหาโอกาสไปดูว่าปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในรูปแบบใดบ้าง เทคโนโลยีที่นำมาใช้ปัจจุบันพัฒนาไปถึงระดับไหนแล้ว เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการทำงาน เช่น การให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการถึงพัฒนาการในด้านต่างๆ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการได้เห็นว่าโครงการที่เขานำมาเสนอกับเรามีความแตกต่างๆ จากสิ่งที่มีอยู่ในตลาดหรือไม่อย่างไร เพื่อหาจุดอ่อน และจุดแข็งในการสร้างโอกาสเชิงการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจในอนาคต

การทำงานทุกครั้งดิฉันมีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุดและมั่นใจว่าจะสามารถสร้างความพอใจให้กับผู้ประกอบการ หัวหน้างาน และตัวเองรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่สามารถช่วยผู้ประกอบการให้ผ่านการพิจารณา และได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานฯ เมื่อได้เห็นว่า มีผลิตภัณฑ์ของเขาวางขายในท้องตลาดก็ยิ่งทำให้เกิดรู้สึกภาคภูมิใจกับงานที่ทำ

สิ่งเหล่านี้คือ “ความท้าทาย” เพราะในขั้นตอนการทำงานของเราคือการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จก็เป็นได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็อยากให้โครงการทุกโครงการที่เข้ามาประสบความสำเร็จและเกิดขึ้นในตลาดได้จริง 

 

EDUCATION

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร

EXPERIENCE

  • ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการนวัตกรรมในการพัฒนาโครงการต่างๆ
  • การจัดกิจกรรม และงานประชาสัมพันธ์ โครงการนวัตกรรมแบบเปิด
  • งานด้านฝ่ายบุคคล เช่น การสรรหาบุคลากรเพื่อการทำงานในตำแหน่งต่างๆ และการฝึกอบรมบุคลากร

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ