สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล (โอ๊ต)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

02-017 5555 # 545

ผมเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างความท้าทายให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา การไม่หยุดที่จะค้นคว้าหาคำตอบในการแก้ปัญหา จึงช่วยให้เราสามารถคิดค้นนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

WORK

หน้าที่ที่ผมรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้จัดการพัฒนาโครงการนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งทุกคนทราบดีว่าผู้ประกอบการ SMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ลองนึกภาพว่าถ้าผู้ประกอบการ SMEs มีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมมากแค่ไหนก็ยิ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศมากเท่านั้น ผมจึงต้องการผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีศักยภาพในเรื่องนวัตกรรมมากขึ้น

สำหรับผมแล้ว ในฐานะผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมจำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นมากกว่าที่ปรึกษา แต่จะต้องเป็นคู่คิดหรือเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับผู้ประกอบการด้วย เวลาทำงานผมจะดูแลตั้งแต่ไอเดียเริ่มตั้งไข่ ให้คำปรึกษาได้ว่าทิศทางหรือการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในธุรกิจของผู้ประกอบการจะต้องทำอะไรอย่างไร เพื่อให้เกิดเป็นโครงการนวัตกรรมขึ้นมาตลอดจนบริหารโครงการเพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโครงการของสำนักงาน จนกระทั่งออกมาเป็นธุรกิจนวัตกรรม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น รวมถึงพัฒนาทีมงานที่พร้อมให้บริการช่วยเหลือผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมของประเทศต่อไป

EXPERTISE

เนื่องจากผู้ประกอบการที่เข้ามารับคำปรึกษาจะอยู่ในธุรกิจที่หลากหลาย เราจำเป็นต้องมีความรู้ในหลายๆ อุตสาหกรรม สำหรับผมจะมีความรู้ด้านพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรเกษตรและอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการที่มาพร้อมกับไอเดียใหม่และเทคโนโลยีใหม่ เราก็จะต้องคอยอัปเดตข้อมูลและเทรนด์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกด้วย เพราะท้ายที่สุดแล้ววัตถุประสงค์ที่เราต้องบรรลุก็คือการช่วยให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จมากที่สุด และไปได้ไกลกว่าเดิม ดังนั้นนอกจากผมจะมีหน้าที่ช่วยให้แนวคิดช่วยพัฒนาข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ยังดูแลไปถึงการบริหารหลังจากที่โครงการได้รับการอนุมัติแล้วจนออกมาเป็น Finished Product จากนั้นต้องมีการติดตามวัดผลว่า เขาพอจะมีศักยภาพเติบโตต่อไปได้อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาผมได้สร้างเครือข่ายในการทำ Business Matching เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถไปต่อยอดกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรทางธุรกิจ

CREATIVITY

ปกติเป็นคนที่ชอบศึกษาด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลการลงทุนธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว จากความรู้ที่สะสมมาตลอดหลายสิบปีผมมักจะนำมาต่อยอดให้กับงานที่ดูแลรับผิดชอบในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญทำให้มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจและสามารถให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการได้ด้วย

ผมมักจะให้หลักคิดกับผู้ประกอบการเสมอว่า จุดตั้งต้นของนวัตกรรมควรมาจากความสามารถหลักขององค์กร แล้วค่อยจับทิศทางการพัฒนา หรืออาจจะมาจากการวาง Mission ของธุรกิจที่ต้องการจะก้าวไป จากนั้นเป็นการมองหา Pain Point หรือช่องว่างในอุตสาหกรรมที่ทำอยู่แล้วพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ตลาด

 

EDUCATION

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

EXPERIENCE

 • ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
 • บริหารแพลตฟอร์มนวัตกรรม
 • ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV for Business)
 • การผลิตและการหมุนเวียน(Manufacturing & Circular Economy)
 • อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล (Sugar Industry)
 • หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic & Automation)
 • การแก้ปัญหาเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Solutions)
 • บริหารและพัฒนาโครงการนวัตกรรม 100 โครงการ
 • ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลระดับชุมชน
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการ The Pilot Project of 1 MWe Multi-Feedstock Gasification Power Plant ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ