สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

อุกฤช กิจศิริเจริญชัย (ตั้ม)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

02-017 5555 # 562

นวัตกรรมมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะ ในฐานะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เอกชนสามารถแข่งขันได้ เพราะสามารถสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจมี Value มากขึ้น

WORK

ปัจจุบันผมอยู่ฝ่ายส่งเสริมให้เอกชนนำนวัตกรรมมาใช้ในการแข่งขัน โดยผมจะรับผิดชอบใน ส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมบริการครอบคลุมเรื่องของซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน การท่องเที่ยวและเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งผมมีความถนัดอยู่แล้ว เนื่องจากจบมาทางด้านวิศวกรรมเคมี นอกจากนี้ผมพยายามที่จะสร้างทีมใหม่ๆ ขึ้นมา โดยพัฒนาศักยภาพของน้องๆ ในทีมให้มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากผมมีความเชื่อในเรื่องการทำงานเป็นทีมเวิร์คเพราะคนเราจะเก่งทุกอย่างไม่ได้ การทำงานเป็นทีมจะทำให้เกิดพลังที่มากกว่า

 

EXPERTISE

จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนรู้ว่าต้องมีการปรับตัวเพื่อต่อสู้กับธุรกิจบนโลกอนาคต หลายเจ้าเริ่มหันมาเป็น Startup ซึ่งเป็นโมเดลหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจเขาเติบโตเร็วขึ้น บทบาทที่ผมทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบันจึงต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารจัดการให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ โดยผมพยายามที่จะประสานงานกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสความเป็นไปได้ให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการบรรลุความสำเร็จ

ยกตัวอย่าง หากผู้ประกอบการมีไอเดียหรือแนวความคิดอะไรที่จะเอานวัตกรรมไปใช้ แต่ยังขาดความรู้ด้านการตลาด หรือขาดความรู้ในด้านการวางกลยุทธ์รวมถึงการพัฒนาการบริการหรือสินค้านั้นๆ เราก็ต้องใช้วิธีการ Business Matching ด้วยการติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากเครือข่ายที่รู้จัก หรือบางครั้งผู้ประกอบการมีไอเดียแต่ยังขาดเทคโนโลยีในการพัฒนา เราก็จะนำเขาไปเชื่อมโยงกับผู้ที่จะช่วยเหลือเขาได้ซึ่งสิ่งสำคัญของการทำหน้าที่นี้จำเป็นต้องสร้างเครือข่าย หาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ Crossing ระหว่างอุตสาหกรรม เหมือนกับหาจิ๊กซอว์เพื่อมาเติมเต็มให้กับผู้ประกอบการสามารถเดินไปได้ไกลที่สุด

CREATIVITY

ผมเชื่อเสมอว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้รอบตัวเรา สำหรับผมมีวิธีการหาไอเดียจากภายในและภายนอก เริ่มจากภายในซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการทำงาน ทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการเหมือนเป็นการจุดไฟให้กับตัวเองด้วย เพราะมันทำให้เราเกิดการระดมสมองหาไอเดียการทำธุรกิจร่วมกัน หรือบางครั้งถูกเชิญให้ไปเป็นวิทยากรจึงมีโอกาสได้พบกับวิทยากรท่านอื่นๆ ก็จะได้ไอเดียใหม่ๆ กลับมาทุกครั้ง ส่วนไอเดียจากภายนอกมาจากกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบผมชอบออกกำลังกายและแบ่งเวลาไปท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ถ้ามีเวลามากขึ้นหน่อยก็จะไปแคมป์ปิงปีนเขา ซึ่งการแบ่งเวลาที่ทำงานและงานอดิเรกที่เหมาะสมจะทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆ และสามารถเกิดพลังที่ผลักดันงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง

 

 

EDUCATION

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

CURRENT POSITION

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ