สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

พัชรีนาถ นำชัยสี่วัฒนา (แป้ง)

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 209

นวัตกรรมคือเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
และสามารถสร้างมูลค่าให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

WORK

งานที่ทำในฐานะนักส่งเสริมนวัตกรรมจะเป็นเรื่องของการพัฒนากำลังคนเพื่อการยกระดับ Startup Ecosystem ในประเทศไทย เป็นการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษา เพื่อการปลูกฝังบ่มเพาะน้องๆ ให้มีความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นคือสามารถทำธุรกิจ Startup ได้ โดยดูแลในส่วนของหลักสูตรแคมป์และกิจกรรมการแข่งขันของน้องๆ

“ความยากของงานนี้เราต้องทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่ม Gen Z เป็นโจทย์ที่เราต้องหาคำตอบว่าเด็กต้องการอะไรและมีความคิดเรื่อง Career Path ของเขาอย่างไร อันดับแรกเราต้องเข้าใจในตัวเด็กก่อนต้องเป็นที่ปรึกษาให้เด็กได้ว่า เขาอยากทำอาชีพอะไร ต้องเรียนรู้ระบบว่าเราจะใช้วิธีการ สอนน้องอย่างไร เพื่อสร้างให้เขาเกิดความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เราต้องพยายามหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเด็กรุ่นนี้ทำให้เขามีความสุขในการเรียนรู้”

EXPERTISE

ดิฉันร่วมงานกับ สนช. มาประมาณ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งจุดแข็งของตัวเองที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ให้กับการทำงานในหน้าที่นี้คือการมี Passion ที่ต้องการจะพัฒนาคนเพราะคิดว่า “คน” คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้ ซึ่งเราต้องสร้างคนก่อนที่เราจะไปสร้างความมั่นคงทางอื่นในการพัฒนาชาติ

โดยก่อนหน้านี้ เคยมีประสบการณ์ทำงานกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตำแหน่งนักวิชาการที่ดูแลทางด้านการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆ จึงสามารถนำประสบการณ์จากการทำงานตรงนั้นมาต่อยอดกับงานที่ทำในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

“วันนี้ดิฉันมีความพึงพอใจและรู้สึกสนุกกับการทำงานในโครงการ Startup Thailand League ซึ่งเป็นโครงการหลักที่ดูแลอยู่ โครงการนี้เป็นการแข่งขัน Startup ระดับประเทศจะมีผู้แข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ถือเป็นการปลุกแรงบันดาลใจในตัวเด็กทั่วประเทศให้เขาอยากเป็น Startup เมื่อเราค้นพบเด็กที่เขาอยากทำ เราก็จะช่วยผลักดันให้เขาก้าวสู่การเป็น Startup ได้จริง”

สำหรับความท้าทายเป็นเรื่องของการสร้าง Mindset ให้เด็กรุ่นใหม่มีความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปลูกฝังบ่มเพาะเด็กๆ ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพ ให้มีความตระหนักในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการ ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เกินตัวและต้องใช้เวลานานในการที่จะเห็นผลของมัน อาจจะใช้เวลาเป็น 10 ปี ในการเปลี่ยนโครงสร้างทางความคิดของเด็กในระดับมหาวิทยาลัยให้เขาจบออกมามีความรู้ในระดับบูรณาการ

CREATIVITY

สำหรับการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงาน โดยหลักๆ จะศึกษาหาความรู้จากการดู Case Study ของต่างประเทศ ซึ่งในบางประเทศอย่างที่สหรัฐอเมริกาเขาจะปลูกฝังในเรื่องของ Mindset ให้เด็กๆ ของเขามีความคิดในการเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้ว ถือเป็นการเพิ่ม Passion ให้กับตัวเอง กิจกรรมที่มักทำเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่าง หากไม่ผ่อนคลายด้วยการเล่นเครื่องดนตรีอิเล็กโทนหรือกีตาร์ ก็จะหาโอกาสไปออกกำลังกาย โดยเฉพาะการวิ่ง ที่วางเป้าหมายไว้ที่การลงแข่งขันในรายการวิ่งมาราธอน

“สิ่งที่ได้จากการวิ่ง หนึ่งการวิ่งให้สุขภาพที่ดี สองการวิ่งช่วยขจัดความเครียดและช่วยสร้างประโยชน์ในเรื่องของการรักษาระดับอารมณ์ของตัวเอง

EDUCATION

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศกรรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจสิ่งแวดล้อม จาก University of Strathclyde เมืองกลาสโกว์ ประเทศสหราชอาณาจักร
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล

EXPERIENCE

  • นักวิชาการ ประเมินการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม
  • Project Management ดูแลภาพรวมในการบริหารการผลิตและให้บริการแก่ลูกค้า
  • ต่างประเทศ
  • นักวิชาการที่ดูแลทางด้านการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และประสานงานความร่วมมือ ด้านการต่างประเทศ
  • นักส่งเสริมนวัตกรรม โดยเน้นการพัฒนากำลังคนเพื่อการยกระดับ Startup Ecosystem ในประเทศไทย

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม