สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

วลัยรัชต โมกขะเวส (แพ็ตตี้)

นักกลยุทธ์นวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

02-017 5555 # 642

ความสำคัญของนวัตกรรมคือ การที่เราได้สร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นและคุณค่านั้นๆ ได้เข้าไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสร้างความหมายให้กับชีวิต

WORK

ดิฉันเชื่อว่านวัตกรรมที่ดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงลำพังมันต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ในการระดมสมองเพื่อให้ไอเดียเกิดการแตกหน่อและกระจายไปในวงกว้าง ซึ่งจะทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่ไม่มีที่สิ้นสุด

ความเชื่อนี้ตรงกับตำแหน่งที่ดิฉันดูแลอยู่ในฐานะ International Relations Coordinator เป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่จัดหาข้อมูลติดต่อและประสานงาน เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านนวัตกรรมในฝ่ายต่างประเทศเป็นหลัก ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสติดต่อประสานงานทั้งกับองค์กรต่างประเทศ ผู้แทนจากสถานทูตหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายหลักให้ สนช. เป็นที่รู้จักในต่างประเทศและยกระดับองค์กรให้มีความสากลมากยิ่งขึ้น (Internationalization) อีกอย่างหนึ่งทำให้เราได้เรียนรู้โมเดลหรือวิธีการทำงานของหน่วยงานนานาชาติว่าเขามีแนวทางอย่างไรเพื่อนำข้อดีมาปรับใช้ใน สนช.

 

EXPERTISE

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ สนช. ดิฉันมีพื้นฐานความรู้จากการได้ร่ำเรียนในระดับปริญญาโทในด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่มหาวิทยาลัย Oxford Brookes ประเทศอังกฤษถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความรู้และปูพื้นฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับตัวเอง เพราะได้เรียนรู้ วิธีคิด จุดตั้งต้นจนไปถึงการบริหารงานตามแบบฉบับของผู้ประกอบการ อีกทั้งประเทศอังกฤษถือเป็นประเทศต้นแบบของการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษอันดับต้นของโลก การใช้ชีวิตในต่างแดนจึงเป็นการเปิดโลกในแง่ของการฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้กลายเป็นต้นทุนที่ดีในการเข้ามาทำงานกับ สนช. ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งดิฉันมีแนวทางที่จะพัฒนาเครือข่ายและความสัมพันธ์กับพันธมิตรระดับนานาชาติเพื่อเรียนรู้โมเดลการทำงานขององค์กรระหว่างประเทศ พร้อมยกระดับ สนช. ให้มีบทบาทเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

 

CREATIVITY

กิจกรรมที่ทำให้เกิดความผ่อนคลายมากที่สุดคือการทำขนม อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองมีพื้นฐานความรู้ด้านการทำขนมมาก่อน เมื่อมีเวลาว่างจึงชอบทำขนมไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ เค้กมัฟฟินและขนมปัง ความสนุกของการทำขนมนั้นนอกจากฝึกทักษะการทำแล้วยังฝึกทักษะด้านความคิดอีกด้วยเพราะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆ ดิฉันชอบนำสูตรขนมที่ได้อ่านจาก Cooking Books หรือดูจากคลิปสอนทำขนมจากต่างประเทศมาดัดแปลงและผสมผสานวัตถุดิบของประเทศไทย เพื่อให้ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากจะได้ทานของอร่อยแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ คำศัพท์ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

 

 

EDUCATION

  • Msc Business Management, Oxford Brookes University
  • Grand Diplôme de Cuisine et de Pâtisserie, Le Cordon Bleu Dusit Culinary School
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

EXPERIENCE

  • ผู้ช่วยผู้จัดการหวานสนิทรีสอร์ท
  • เจ้าของกิจการร้าน Buttery Caté
  • พนักงานชั่วคราว ร้านอาหาร Thaikhun เมืองออกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม