สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ชาญวิทย์ รัตนราศรี (กอล์ฟ)

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 523

นวัตกรรมคือกระบวนการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
เชิงการแข่งขันให้กับองค์กรได้อีกด้วย

WORK

การทำงานในปัจจุบันต้องรับผิดชอบงานยกระดับนวัตกรรมส่วนภูมิภาค ได้แก่ งานด้านเครือข่ายและความร่วมมือที่เน้นการเชื่อมหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค งานบริการและการสร้างโอกาสการพัฒนานวัตกรรม เน้นการให้ผู้รับบริการเข้าถึงการบริการในด้านต่างๆ ของ สนช.

EXPERTISE

ผมร่วมงานกับ สนช. มาตั้งแต่ปี 2548 เรียกว่าเป็นทีมบุกเบิกตั้งแต่ยุคก่อตั้งก็ว่าได้ โดยก่อนหน้าที่ผมจะมารับหน้าที่ดูแลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผมได้มีโอกาสดูแลและพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมข้าวและอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงงานสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรม NIA’s In-house Workshop ขององค์กร ซึ่งผมทำงานนี้มานานกว่า 10 ปี จนกระทั่งในปี 2559 จึงได้มีโอกาสมาดูแลงานด้านบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

ในช่วงหนึ่งของการทำงานผมมีโอกาสได้ดูแลโครงการจัดทำหนังสือ “มหัศจรรย์นวัตกรรมข้าวไทย” ทำให้ได้รับรู้ถึงความมหัศจรรย์ของข้าวไทยในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพ ความงามและความสะดวกสบาย ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยได้อย่างมากมาย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศไทยให้ก้าวสูงขึ้นไปอีกขั้น

CREATIVITY

ผมชอบเดินทางและชอบค้นหาข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยว ผมมีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวตั้งแต่การจัดการเดินทาง ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร รวมถึงการจัดสัมมนา เมื่อมีโอกาสหรือมีเวลาว่างนอกจากจะจัดทริปท่องเที่ยวเป็นการส่วนตัวแล้ว ผมยังได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการจัดกิจกรรม Outing ของ สนช.อยู่เป็นประจำ รวมถึงการจัดทริปท่องเที่ยวให้กับกลุ่มเพื่อนสนิทไปยังสถานที่ต่างๆ เพราะโลกของการเดินทางเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าค้นหา ถือเป็นการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และบางครั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเพราะการเดินทางทำให้ได้คิดได้วางแผนและได้ตัดสินใจอะไรหลายๆ อย่างด้วยตัวเองส่งผลให้เกิดการพัฒนาตัวเองในทางอ้อมอีกด้วย

 

EDUCATION

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EXPERIENCE

  • ผู้จัดการโครงการจัดทำหนังสือ มหัศจรรย์นวัตกรรมข้าวไทย ปี 2554
  • ดูแลและพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมข้าว
  • ดูแลงานด้านการยกระดับนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม