สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ภคพงศ์ พรมนุชาธิป (เอ็ด)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

02-017 5555 # 522

นวัตกรรมมีความหลากหลายและเต็มไปด้วยรายละเอียด หากเรารู้จักนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานที่จะถูกพัฒนาออกมาได้ดียิ่งขึ้น

WORK

การทำงานในบทบาทการเป็น “ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม” ที่ สนช. ทำให้ผมมีโอกาสทำหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานวิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมบูรณาการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านชีวการแพทย์ และนวัตกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากงานที่กล่าวมานั้น ผมยังทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมของ สนช. ซึ่งการได้ทำงานในหน้าที่นี้นับเป็นการได้รับโอกาสที่ดีเพราะน้อยคนนักจะมีโอกาสได้ทำงานในหน้าที่ที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมต่างๆ อย่างมากมาย

EXPERTISE

ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สนช. ผมมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม การพัฒนาโครงการนวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพจำนวนมากกว่า 70 โครงการ ซึ่งผลงานส่วนหนึ่งได้รับการยอมรับและออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสำหรับผมเป็นอย่างมาก

ความท้าทายอย่างหนึ่งของผมคือ การที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ของ สนช. ทำให้ผมมองเห็นภาพของโครงการในทุกๆ ด้าน แม้ว่าจะไม่ได้มีประสบการณ์ในนวัตกรรมด้านนั้นๆ โดยตรง แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมในลักษณะของ Cross Functionและยังได้มีโอกาสในการร่วมเป็นวิทยากรในด้านการพัฒนานวัตกรรม เพื่อร่วมแชร์ข้อมูลและประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย

CREATIVITY

แม้ว่างานในหน้าที่จะเต็มไปด้วยภารกิจมากมาย แต่ผมก็ต้องมี Work-Life Balance ด้วยการสร้างมุมของงานอดิเรกเพื่อผ่อนคลายจากงานประจำที่ทำอยู่ ซึ่งงานอดิเรกที่ผมชอบทำเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างคือการอ่านหนังสือ ฟังข่าว ดูละครและภาพยนตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วงานอดิเรกเหล่านี้จะถูกมองว่าเป็นกิจวัตรประจำวันปกติ แต่สำหรับผมถ้าเรามีมุมมองที่ดีก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างลงตัว

ในบรรดางานอดิเรกทั้งหลายผมชอบการอ่านหนังสือมากที่สุดเพราะการอ่านจะทำให้ผมได้พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและการเขียนบทความในทางอ้อม ทำให้วันนี้ผมสามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้ทุกคนได้เข้าใจงานด้านการพัฒนานวัตกรรมผ่านงานเขียนของผมได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผมสามารถสร้างมุมมองความคิดใหม่ๆ ทำงานได้อย่างรอบคอบ และมีความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นด้วย

 

EDUCATION

  •  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอนินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EXPERIENCE

  • งานเขียนบทความและทีมงานในกองบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ สนช.
  • การบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมและการพัฒนาโครงการนวัตกรรม
  • งานสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ