สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ปริวรรต วงษ์สำราญ (เต๊ะ)

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม

02-017 5555 # 563

นวัตกรรม คือ การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า

WORK

ปัจจุบัน นอกจากงานในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ผมยังเป็น “ผู้อำนวยการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Director of Startup Thailand)” ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริม Startup Ecosystem ของประเทศไทยสู่การเป็น Startup Nation และดูแลงานของ “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม หรือ NIA Academy” ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีหลักสูตรให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการและบริษัทนวัตกรรมของประเทศไทยตั้งแต่ระดับเยาวชน ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SMEs หรือแม้แต่องค์กรขนาดใหญ่ อีกทั้งยังทำหน้าที่ดูแล “ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรหรือ Agro Business Creative Center” ซึ่งเป็นศูนย์ที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา Ecosystem ทางด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทยตั้งแต่การเริ่มต้นทำธุรกิจไปถึงเรื่องของการทำตลาดต่างประเทศ

EXPERTISE

ผมร่วมงานกับ สนช. มานานกว่า 8 ปี ก่อนหน้านี้เริ่มต้นจากสายงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิศวกรระบบที่บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด แล้วย้ายมาดูแลการวางระบบไอทีของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด มีโอกาสดูแลโครงการพัฒนาระบบใหม่ๆ ทางด้าน E-business อยู่เสมอในตำแหน่ง E-Business Analysis and Development Managerและก่อนที่จะย้ายเข้ามาร่วมงานกับ สนช. ได้มีโอกาสปรับมาดูแลการบริหารและวางแผนภาพรวมขององค์กรมากขึ้นในตำแหน่ง Corporate Planning & Performance Management Manager จึงมีโอกาสได้นำประสบการณ์เดิมมาต่อยอดประยุกต์ใช้กับการทำงานที่ สนช. ในเรื่องของการบริหารโครงการการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร การวางระบบดิจิทัลต่างๆ การเริ่มทำงานกับ สนช. ครั้งนี้ได้รับหน้าที่ดูแลงานทางด้านสายงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัลเป็นหลัก

“ความเชี่ยวชาญพิเศษของผมคือการพัฒนาของประชาคมสตาร์ทอัพ (Startup Community) และการวางแผนยุทธศาสตร์มีองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีเชิงลึกทางด้านไอทีและดิจิทัล โดยเฉพาะด้าน Internet of Things นอกจากนี้ผมยังเป็นอาจารย์พิเศษด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างๆ และเป็นกรรมการการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน”

ทุกวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงาน Startup Thailand ซึ่งผมได้รับมอบหมายให้ดูแลการพัฒนาและส่งเสริม Startup Ecosystem ของประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตเป็น “เครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย” สู่การเป็น Startup Nation ให้ได้ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 10 กระทรวง 30 กว่าเอเยนซี และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยถึง 35 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงองค์กรขนาดใหญ่อีกกว่า 30 บริษัท ไม่เว้นแม้แต่ Venture Capitalist หรือ Corporate Venture Capitalist ต่างๆ เพื่อหาทางส่งเสริมสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถออกสู่ตลาดโลกได้ ปัจจุบันมีสตาร์ทอัพที่ผ่านการบ่มเพาะและได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ประมาณ 80% ของสตาร์ทอัพที่มีอยู่ในประเทศไทย

“เป้าหมายในอนาคต คือการพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Thailand Startup Nation ให้ได้”

CREATIVITY

เมื่อมีโอกาสผมจะหาสิ่งใหม่ๆ ให้กับตัวเองด้วยการไปตามร้านหนังสือหรือเทศกาลหนังสือเพื่อหาหนังสือใหม่ๆ อ่าน โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการหรือเรื่องใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับงานที่ทำ ส่วนใหญ่จะอัปเดตข่าวสารความรู้ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านข่าวสาร เทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของโลก หรือแวะเวียนไปตามคอมมูนิตี้ต่างๆ เพื่อฟังว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่ บางครั้งก็ใช้โซเชียลในการติดตามข่าวสารหรือใช้ LinkedIn ไปเชื่อมต่อกับ Professional จากต่างประเทศที่เราต้องการสื่อสารด้วยหรือสุดท้ายถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรก็ง่ายๆ ใช้ Google Search

“แต่ถ้าผมมีเวลาว่างจริงๆ ผมจะพักผ่อนด้วยการหาต้นไม้ใหม่ๆ มาปลูกเป็นสวนเล็กๆ ที่บ้านหรือหาหนังสือในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษมาอ่านพร้อมนั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟหรือแวะไปตาม Art Gallery งานแฟชั่นต่างๆ หรือไม่ก็ดูหนัง ฟังเพลงไปเรื่อยๆ”

EDUCATION

  • Master of Engineering in Information and Communication Technology for Embedded Systems (International Program), Tokyo Institute of Technology and Kasetsart University

EXPERIENCE

  • วิศวกรระบบ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย)
  • Corporate Planning & Performance Manager บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
  • อาจารย์พิเศษในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
  • วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องนวัตกรรม สตาร์ทอัพ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • บรรณาธิการ เขียนบทความ นิตยสารและเนื้อหาด้านสตาร์ทอัพ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุน
  • ที่ปรึกษานวัตกรรมและกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • กรรมการเครือข่ายนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม