สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ดร.สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ (ไนซ์)

นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

02-017 5555 # 410 / 411

-วิสัยทัศน์

WORK

-

EDUCATION

  • Industrial Engineering M.ENG Thammasat University

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล